Οικογένεια και Φύλο στη Μετανάστευση

Στο μάθημα αυτό θα προσεγγίσουμε τα ζητήματα της οικογένειας και του φύλου, τα οποία είτε απουσίαζαν είτε δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς βασικό χαρακτηριστικό των παλαιότερων ερευνών για τη μετανάστευση ήταν η σχεδόν αποκλειστική εστίασή τους στους άνδρες μετανάστες. Θα εξετάσουμε πώς στις πρώτες έρευνες γυναίκες, παιδιά, μέλη της ευρύτερης οικογένειας (στο βαθμό που αυτά αναγνωρίζονται από τα ίδια τα μεταναστευτικά υποκείμενα ως οικογένεια) τοποθετούνταν στο πλαίσιο της μετανάστευσης, ποιοι οι ρόλοι που τους αποδίδονταν. Θα δούμε τη σταδιακή αναγνώριση όχι μόνο της παρουσίας και των προβλημάτων τους, αλλά και της συμβολής τους στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής εμπειρίας και του μεταναστευτικού φαινομένου, ως εξίσου κεντρικής με αυτής των ανδρών. Η στροφή αυτή σχετίζεται και με τη μέσα στο χρόνο ισχυροποίηση της έμφυλης οπτικής και με τις νέες προσεγγίσεις της διεθνικής μετανάστευσης (δεκαετία του 1990) και την ανάδειξη του ζητήματος των διεθνικών οικογενειών. Στο πλαίσιο αυτό, η εστίαση μετατοπίζεται στις οικογένειες και στις οικογενειακές σχέσεις, στον καθοριστικό ρόλο που όλα τα μέλη έχουν στις αποφάσεις, στις στρατηγικές και στις μορφές της μετανάστευσης, στη ρευστότητα των οικογενειακών σχημάτων, στις αλλαγές έμφυλων και διαγενεακών ισορροπιών και συσχετισμών εξουσίας και δύναμης. 

Κωδικός Γραμματείας
510452
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται