Πολιτικό σύστημα και κοινωνικά δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες

Το μάθημα εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες με το πολιτικό σύστημα και τα κοινωνικά δικαιώματα αναπτυσσόμενων χωρών με έμφαση στη Λατινική Αμερική και στην Κίνα, δυο περιοχές του πλανήτη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και βαρύνουσα σημασία. Εξετάζονται στοιχεία των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών, των κοινωνικών δικαιωμάτων που καταγράφονται στα Συντάγματα, σε διαλεκτική σύνδεση με την κοινωνική πραγματικότητα και τις πολιτικές εξελίξεις.

Μέρος Α:

  1. Λ. Αμερική, το κοινωνικό πρόβλημα και τα κοινωνικά κινήματα στον 20ό και 21ο αιώνα
  2. Ο “νέος συνταγματισμός”: Τα Συντάγματα της Βενεζουέλας, της Βολιβίας και του Εκουαδόρ. Βασικά στοιχεία του πολιτικού συστήματος, κοινωνικές αντιθέσεις και κατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων
  3. Το Σύνταγμα της Αργεντινής: Βασικά στοιχεία του πολιτικού συστήματος, οι κρίσεις και η κατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων
  4. Το “πείραμα” της Χιλής του Αλιέντε: κράτος, οικονομική και κοινωνική πολιτική
  5. Το Σύνταγμα της Κούβας: Βασικά στοιχεία του πολιτικού συστήματος και η κατάσταση των κοινωνικών δικαιωμάτων

Μέρος Β:

  1. Πολιτικό σύστημα και κοινωνικά δικαιώματα μετά την επανάσταση στην Κίνα: το Σύνταγμα του 1954
  2. Πολιτικό σύστημα και κοινωνικές αντιθέσεις στην “πολιτιστική επανάσταση”, το Σύνταγμα του 1975
  3. Η εξέλιξη του πολιτικού συστήματος: το Σύνταγμα του 1978 και του 1982
  4. Πολιτικό σύστημα στη σύγχρονη Κίνα: οι βασικοί πολιτικοί θεσμοί, τα χαρακτηριστικά της πολιτικής εξουσίας, η σχέση της με την οικονομία, το ισχύον Σύνταγμα του 1982/1987/1993/1999/2004. Ο ρόλος και οι τάσεις ανάπτυξης του δικαίου στη σύγχρονη Κίνα, η κατάσταση των ελευθεριών
  5. Κοινωνικές αντιθέσεις και κοινωνικά δικαιώματα στη σύγχρονη Κίνα
Κωδικός Γραμματείας
510188
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται