Το ελληνικό κράτος στη νεότερη και σύγχρονη Ιστορία

Το μάθημα παρακολουθεί τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους από τον 18ο στον 21ο αιώνα. Εξετάζει την οθωμανική κυριαρχία, το μετασχηματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (18ος αιώνας-1821), την Ελληνική Επανάσταση και τη γέννηση του ελληνικού κράτους (1821-1832), την έλευση των Βαυαρών στην Ελλάδα (1833-1843), την Οθωνική διακυβέρνηση (1844-1862) και τη συγκρότηση του Βασιλείου της Μεγάλης Ιδέας, την βασιλεία του Γεωργίου Α, την αρχή της δεδηλωμένης και το πέρασμα από τη Μεγάλη Ιδέα στο Πρότυπο Βασίλειο (1863-1880), το δικομματικό σύστημα και την ήττα του 1897 (1881-1897), το κίνημα στο Γουδί το 1909, τη Νέα Ελλάδα, τον Εθνικό Διχασμό και τη Μικρασιατική Καταστροφή (1914-1923), το Κοινοβούλιο και δικτατορία (1924-1940), την Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο Πόλεμο (1941-1949), το αντικομμουνιστικό κράτος (1950-1974) και τέλος την πραγματοποίηση του ευρωπαϊκού οράματος (1974-2010).

Κωδικός Γραμματείας
510189
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται