Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση σε βασικά ζητήματα της επιστημολογίας των κοινωνικών επιστημών. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στην επιστημολογία γενικά, θα δώσουμε έμφαση στις κοινωνικές επιστήμες και στο επιστημολογικό τους υπόβαθρο. Θα εξετάσουμε μια σειρά από διαφορετικές θεματικές και προβλήματα που θέτουν οι κοινωνικές επιστήμες και θα διαβάσουμε κείμενα επιστημολογίας μιας σειράς στοχαστών από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Συνολικά θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε σημαντικά επιστημολογικά ζητήματα όπως η διαφορά φυσικών και κοινωνικών επιστημών, σχετικισμός και δογματισμός, ιστορικότητα της επιστήμης, κριτήρια σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών θεωριών, κριτήρια εγκυρότητας της επιστήμης, σκοποί των κοινωνικών επιστημών, «καθολικότητα» της αλήθειας, περιγραφή – ερμηνεία - κανονιστικότητα, αξιολογικές κρίσεις και «ουδετερότητα» της επιστήμης κ.ά.

ΠΠΣ εισακτέοι/ες 2016 και πριν

Κωδικός Γραμματείας
510007
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται