Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τον ρόλο και τις βασικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, όπως επίσης και τις  προοπτικές ανάπτυξής τους. Ακόμα, σκοπό έχει να αναλύσει το περιεχόμενο των πολιτικών σε συγκεκριμένα πεδία, τους μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων, καθώς και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των ομάδων πίεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δείτε εδώ το αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος.

Δείτε εδώ τις ερωτήσεις για το μάθημα. 

Κωδικός Γραμματείας
510215
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται