Κράτος και δίκαιο στον 21ο αιώνα

Σεμιναριακό μάθημα που εξοικειώνει τους/τις φοιτητές/τριες με σύγχρονα, ειδικά θέματα κράτους και δικαίου. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η επιστημονική αναζήτηση και συζήτηση σε καίρια θέματα θεωρίας του κράτους και του δικαίου, ευρύτερα, σε θέματα που βρίσκονται στο πεδίο όπου τέμνονται η πολιτική και η νομική επιστήμη. Παρουσιάζονται ειδικά ζητήματα κοινωνιολογίας του κράτους και του δικαίου, συγκριτικής μελέτης των πολιτικών θεσμών, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κωδικός Γραμματείας
510424
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται