Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (28/9/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται σε Συνεδρίαση του Τμήματος στις 29-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Πρόγραμμα Διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
  2. Εξώδικη δήλωση – πρόσκληση και διαμαρτυρία της κας Κασιμάτη Κυριακής προς την Πρύτανη, καθ. Χριστίνα Κουλούρη