ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ αε 2018-19

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επιλογής φοιτητών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Ασκησης το  αε 2018-19 και σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης (έως 21/01/2019) .