ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ αε 2019-20

Ανακοινώνονται στους φοιτητές τα τελικά αποτελέσματα των φοιτητών που επιλέχθηκαν για να  πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το α.ε. 2019-20 καθώς και οι επιλαχόντες.