Ισμήνη Δράκου

Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

Η Ισμήνη Δράκου είναι διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής του London School of Economics & Political Science. Σπούδασε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Διοικητικός Δ/ντής Νοσοκομείου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (τ.ΥΣΑ) καθώς και MSc Health Planning and Financing στο London School of Economics & London School of Hygiene and Tropical Medicine. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εισοδηματικές και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες – εμπόδια πρόσβασης στη χρήση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, και τη μέτρηση ανισοτήτων στη χρήση υπηρεσιών υγείας από τους ηλικιωμένους. Έχει επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στον τομέα οικονομικών και πολιτικής υγείας. Εργάζεται πολλά χρόνια στο Υπ. Οικονομικών ως εξειδικευμένο προσωπικό στα Οικονομικά της Υγείας με σημαντική εμπειρία σε μελέτες και θέματα σχεδιασμού πολιτικής και Οικονομικών υγείας (MoU 1,2, SMoU 2) ιδίως στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στην παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στην Υγεία και την Κοινωνική προστασία και συνεργασία με Π.Ο.Υ. Ελλάδας αλλά και στον τομέα σχεδιασμού, εφαρμογής νέων εργαλείων Προϋπολογισμού και αξιολόγησης των πολιτικών του Υπ. Υγείας, ενώ παλαιότερα υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Επίσης, έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στα τ. ΤΕΙ, στην ΣΑΝ, αλλά και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Expertise
Πολιτική υγείας, Ανισότητες, Οικονομικά της υγείας, Συστήματα Υγείας

Undergraduate courses

Postgraduate courses