Δέσποινα Κομπότη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Δέσποινα Κομπότι σπούδασε Κοινωνική Εργασία στην Αθήνα και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο του Bradford: «MA in Social and Community Work». Εργάζεται ως Λέκτορας Εφαρμογών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τμήμα Κοινωνικής Εργασίας από το 2009.  Ως κοινωνική λειτουργός, εργάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Τζάνειο (2003 - 2009), στο Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ (1995 - 2003). Επίσης υπήρξε Σύμβουλος Διαχείρισης στο πρόγραμμα WELCOME HUSITA, Μάαστριχτ, Ολλανδία (επιχορήγηση COMMET για νέους απόφοιτους). Έχει δημοσιεύσει άρθρα με αντικείμενα μετανάστευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, μονογονεϊκών οικογενειών, κοινωνικής ένταξης ρομά, καθώς και προβλημάτων στέγασης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι νέοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το επιστημονικό και ερευνητικό έργο ανακοινώθηκε σε ευρωπαϊκά και ελληνικά συνέδρια.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνικές Υπηρεσίες