Γλυκερία Σταματοπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Σταματοπούλου Γλυκερία ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στην Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2008) και απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής με τίτλο "Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική" στο ιδιο πανεπιστήμιο (2011). Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και η διατριβή της αφορά στη "Συγκριτική Μελέτη της Διαγενεακής Κινητικότητας σε χώρες της Νότιας Ευρώπης". Έχει εργαστεί ως εξωτερική συνεργάτης/ερευνήτρια της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και έχει συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα “NEGOTIATE – Overcoming early job insecurity in Europe” (2015-2016). Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται σε θέματα αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης, κοινωνικής κινητικότητας και διαστρωμάτωσης.