Κωνσταντίνος Αρχοντάκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Κωνσταντίνος Αρχοντάκης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα της Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Το επιστημονικό του αντικείμενο είναι η Κοινωνιολογία της Εργασίας. Η διδακτορική του διατριβή έχει τίτλο «Η Νέα Ηθική της Εργασίας» και ασχολείται με τη μεταβολή των εργασιακών αξιών στην περίοδο της κρίσης μέσα από το παράδειγμα των ενεχυροδανειστών. Επιβλέποντας Καθηγητής του είναι ο Ιορδάνης Ψημμένος. Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου το 2012. Η μεταπτυχιακή του εργασία με τίτλο «Εργασιακός Μόχθος και Ικανοποίηση» είχε ως θέμα τους ιατρούς του ΕΣΥ και ολοκληρώθηκε στο ίδιο Τμήμα το 2015. Συμμετείχε στα σεμινάρια πουδιοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο με το St Mary’s College του Πανεπιστημίου του Durham (2015-2018) με εισηγήσεις: «Migrant Jobs: A study on Implicit Contracts, Work Ethics and Paternalism»; «The history of migration and domestic work in 19th and 20th century in Greece». Συμμετείχε επίσης στο σεμινάριο που διοργάνωσαν τα Πανεπιστήμια του Παντείου και τουNewcastle (2019) με εισήγηση με τίτλο «Loan sharks to People’s Bankers: A study of new work values in times of crisis». Έχει κάνει εισήγηση στο Δήμο Ν. Σμύρνης με θέμα «Η Νέα Ηθική της Εργασίας: Μελέτη Περίπτωσης των Ενεχυροδανειστών στην Αθήνα» στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο (6/12/19). Συμμετείχε στην Ημερίδα του ΕΛΕΣΥΠ «Ηθική της Εργασίας» με τίτλο εισήγησης «Η Νέα Ηθική της Εργασίας: Μια μελέτη περίπτωσης στου ενεχυροδανειστές στην Αθήνα» (2/2/19). Θα συμμετέχει ακόμα στο 15ο  Forum of World Association for Political Economy με την εισήγηση «Squealers and People’s Bankers: A study of implicit contracts and new work values in times of crisis». Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά όπως η Κοινωνιολογική Επιθεώρηση (τεύχος 5-6), Ο Κόσμος της Εργασίας καθώς και στις εκδόσεις «Σύγχρονα Θέματα». Συμμετέχει στην ομάδα έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π), του Παντείου Πανεπιστημίου. 

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνιολογία της Εργασίας