Μαρία Μπαφαλούκου

Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

Η Μαρία Μπαφαλούκου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γενικού Δικαίου με εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο και στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Είναι διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου του τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή με υποτροφία του ΙΚΥ στο αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου και της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής. Συμμετείχε ως συντονίστρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων «Ι.Δ.Ι.Σ» σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Δημοκρατίας. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα πεδίο των κοινωνικών δικαιωμάτων και την τρέχουσα περίοδο απασχολείται ως ερευνήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Μεταπτυχιακά μαθήματα