Στυλιανός Κατωμέρης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τίτλος Διατριβής: Η Κοινωνική Οικονομία ως Πολιτική Απασχόλησης στην Ελλάδα πριν και μετά τη κρίση

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Δημουλάς, Μέλη συμβουλευτικής επιτροπής: Δέσποινα Παπαδοπούλου, Διονύσης Γράβαρης

Ο Υ/Δ Στυλιανός Κατωμέρης έχει μεταπτυχιακό στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο με θέμα διπλωματικής εργασίας ' Η Δια Βίου Μάθηση και η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα" 

Τα τελευταία χρόνια είναι κοινωνικός επιχειρηματίας και συνεταιριστής.

Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος Δ.Ε. Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) στην Αττική με αντικείμενο την συμβουλευτική και τον εναλλακτικό τουρισμό. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος συμπράξεων και ενώσεων φορέων Κ.ΑΛ.Ο που είναι τα θεσμικά όργανα εκπροσώπησης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών. Έχουν ως στόχο τη διάχυση της πληροφορίας και την δικτύωση των φορέων που εκπροσωπούν. Εργάζεται εθελοντικά για την ανάπτυξη του πεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας παρέχοντας έργο συμβουλευτικής προς τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).

Ασχολείται επίσης εθελοντικά με πολιτιστικά δρώμενα, έχει διατελέσει επί μακρόν μέλος και πρόεδρος Δ.Σ. πολιτιστικού συλλόγου ενώ είναι ιδρυτικό μέλος θεατρικών ομάδων (ενηλίκων, και παιδιών) αλλά και άλλων πρωτοβουλιών με στόχο την πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής που κατοικεί.  

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει ξεκινήσει από το 1982 στον χώρο των επιχειρήσεων και εργάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχει εργαστεί ως στέλεχος πωλήσεων και marketing στην Ελλάδα ενώ στο εξωτερικό ως εμπορικός και γενικός διευθυντής.

Απασχολείται επαγγελματικά ως ανεξάρτητος σύμβουλος μικρών και μεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρησιακής ανασυγκρότησης και διοικητικής αποτελεσματικότητας.

Επιχειρεί να εισάγει στη συμβουλευτική των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται ως σύμβουλος, τον κοινωνικό αντίκτυπο ως ουσιώδες συστατικό της επιχειρησιακής τους στόχευσης.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Οικονομία