Βασίλειος Κατσαντώνης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Βασίλης Κατσαντώνης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει ερευνητικό αντικείμενο τις εργοδοτικές οργανώσεις. 

Σπούδασε Οικονομική Επιστήμη στο Παν/μιο Πειραιώς (2004) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων MA European Industrial Relations (Warwick Business School, 2005), MSc Επιχειρησιακή & Οικονομική Στρατηγική (Παν/μιο Πειραιώς, 2007) και MSc Tourism & Hospitality Management (ALBA, 2016). 

Έχει εργαστεί σε διάφορες επιχειρήσεις ως στέλεχος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (HR). Από το 2016 εργάζεται στον ΣΕΒ (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), αρχικά στον Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του Συνδέσμου και από τον Νοέμβριο του 2020 στον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής με αντικείμενο τα ζητήματα Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τις εργοδοτικές και επιχειρηματικές οργανώσεις, τις (συλλογικές) εργασιακές σχέσεις, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και τα συστήματα διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις (Human Resources Management).