Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (20/3/2019)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης σε συνεδρίαση στις 20/03/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Επιλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής
  2. Εξέλιξη της ΕΤΕΠ του Τμήματος κας Παρασκευής Τουρή στη βαθμίδα  Γ
  3. Θέματα Οδηγού Σπουδών
  4. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
  5. Φοιτητικά Θέματα
  6. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
  7. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
  8. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης