Αναβολή μαθήματος 510197 "Κράτος και Κρατική πολιτική"

Ανακοινώνεται ότι τμάθημα "Κράτος και Κρατική Πολιτική" με κωδικό μαθήματος 510197 (αίθουσα Γ5.1) που διδάσκει ο Καθηγητής κ. Διονύσιος Γράβαρης δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 14:00-17:00 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος.