ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ α.ε. 2019 – 2020

Ανακοινώνεται η κατάσταση με τους φοιτητές του Τμήματος που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Ασκηση το α.ε. 2019-20. 

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής (έως 15/01/2020 και ώρα 10:00 πμ στη Γραμματεία του Τμήματος