Εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών 2018 - 2019

Ανακοινώνεται ότι στις 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα  Γ5.1, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση υποδοχής για τους πρωτοετείς φοιτητές/ τριες του Τμήματoς. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, οι δυνατότητες και οι δραστηριότητες του, να βοηθηθούν οι φοιτητές / τριες στην κατανόηση του προγράμματος σπουδών και στις επιλογές τους και να τονιστεί η ιδιαιτερότητα των πανεπιστημιακών σπουδών στο Πάντειο και στο Τμήμα μας.