ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΠΜΣ ΦΥΛΟ,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για το ΔΠΜΣ "Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική"