Ανακοίνωση αναβολής μαθημάτων κ. Σακελλαρόπουλου

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες πως τα μαθήματα του κ. Σακελλαρόπουλου δε θα διδαχτούν στις 4 και 5 Απριλίου λόγω ασθένειας του Διδάσκοντα.