ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510078

Οι δύο τελευταίες παραδόσεις για το μάθημα « Ηλικία και Κοινωνική Πολιτική » με κωδικό μαθήματος  510078 που διδάσκει η κα. Αθανασοπούλου Αγγελική (ΕΔΙΠ) θα  πραγματοποιηθούν κατά τις ημέρες :

- Παρασκευή  31/5/2019 στην Αίθουσα Γ5.1 και ώρα 08:00-11:00 και

- Δευτέρα 3/6/2019 στην Αίθουσα 209 και ώρα 11:00-14:00.