ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (8ου εξαμήνου)

Οι δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τους φοιτητές του 8ου εξάμηνου θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από τις: 

18-05-2022 ως και τις 30-05-2022 ηλεκτρονικά  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Δηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από Μozilla Firefox, από σταθερό υπολογιστή και όχι από κινητό, αφού κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποχρεωτικά θα πρέπει να ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ τη δήλωσή σας, ή να την αποθηκεύσετε ως pdf αρχείο στον υπολογιστή σας.

Η εκτύπωση/αποθήκευση της δήλωσης είναι το μόνο αποδεικτικό της ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να δηλώσετε πτυχιακή εργασία θα πρέπει να εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία σας δύο (2) προβιβάσιμα σεμινάρια (ΣΕΜ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δηλώσετε πτυχιακή εργασία αλλά δεν πληροίτε την ανωτέρω προϋπόθεση,

η πτυχιακή εργασία σας δεν θα βαθμολογηθεί και θα θεωρηθεί άκυρη.