Ανακοινώσεις

Τίτλος Sort descending ΚατηγορίαΗμερομηνία
Ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του ΤμήματοςΓενικές, Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Προπτυχιακό, Συνελεύσεις30/11/2018
Ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος από 01/12/2019Γενικές, Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, Προπτυχιακό, Συνελεύσεις29/11/2019
Δεύτερη συμπληρωματική πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, 23/5/2018Συνελεύσεις21/05/2018
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (1/7/2021)Συνελεύσεις29/06/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (1/9/2021)Συνελεύσεις31/08/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (10/11/2021)Συνελεύσεις09/11/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (13/1/2021)Συνελεύσεις18/01/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (13/5/2020)Συνελεύσεις12/05/2020
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (14/5/2021)Συνελεύσεις12/05/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (15/12/2021)Συνελεύσεις13/12/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (15/4/2020)Συνελεύσεις13/04/2020
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (16/12/2020)Συνελεύσεις14/12/2020
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (16/7/2020)Συνελεύσεις14/07/2020
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (16/9/2020)Συνελεύσεις13/09/2020
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (19/6/2020)Συνελεύσεις18/06/2020
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (2/6/2021)Συνελεύσεις02/06/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (20/1/2021)Συνελεύσεις18/01/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (21/4/2021)Συνελεύσεις19/04/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (24/3/2021)Συνελεύσεις22/03/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (25/11/2020)Συνελεύσεις20/11/2020
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (26/2/2021)Συνελεύσεις25/02/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (26/3/2020)Συνελεύσεις24/03/2020
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (26/5/2021)Συνελεύσεις25/05/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (28/9/2021)Συνελεύσεις28/09/2021
Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (6/10/2021)Συνελεύσεις06/10/2021