Στατιστικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στις αρχές και τις μεθόδους της Στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόζονται στην κοινωνική έρευνα. Το μάθημα έχει στόχο την παροχή ενός επιπέδου εξοικείωσης με τις στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δειγματοληπτικών κοινωνικών δεδομένων, κατάλληλου για μία πρώτη κριτική κατανόηση του στατιστικού υλικού που χρησιμοποιείται από φοιτητές και ερευνητές στις εργασίες τους. Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται στο κλασικό στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την οργάνωση αρχείων κοινωνικών δεδομένων και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης.

Αξιολόγηση:  Γραπτή εργασία

Κωδικός Γραμματείας
51Μ208
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται