Πολιτικά Συστήματα, Συνταγματικοί Θεσμοί και Κοινωνικά Δικαιώματα

Το μάθημα εξειδικεύει και εμβαθύνει στη σχέση κράτους και δικαίου, πολιτικών και συνταγματικών θεσμών με τα κοινωνικά δικαιώματα και τις κοινωνικές ανισότητες, δίνοντας έμφαση στην συγκριτική προσέγγιση. Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκεται η σχέση της δημοκρατίας με την κρίση.

 

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

Κωδικός Γραμματείας
51M215
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται