Κοινωνική και επαγγελματική κινητικότητα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση: 

 • Να προσδιορίζουν την έννοια της κινητικότητας στα πλαίσια μιας κοινωνιολογικής προσέγγισης της κοινωνίας.
 • Να κατανοούν τη κινητικότητα στη διασύνδεση της με τη κοινωνική διαστρωμάτωση.
 • Να κατανοούν τη μαρξιστική ανάλυση των τάξεων.
 • Να κατανοούν τη βεμπεριανή ανάλυση των τάξεων.
 • Να κατανοούν τις σύγχρονες νεομαρξιστικές και νεοβεμπεριανές προσεγγίσεις των τάξεων
 • Να γνωρίζουν πως προσεγγίζεται η κοινωνική κινητικότητα από διαφορετικές θεωρητικές παραδόσεις.
 • Να κατανοούν τους διαρθρωτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη κοινωνική κινητικότητα
 • Να κατανοούν τις διαφορετικές σημασίες που προσέλαβε η εργασία στη μεγάλη διάρκεια καθώς και τις μεταμοντέρνες θεωρήσεις της εργασίας.
 • Να κατανοούν τις σχέσεις επαγγέλματος και κοινωνικής κινητικότητας 
 • Να κατανοούν τι είναι το επάγγελμα, και τι το επιστημονικό επάγγελμα
 • Να γνωρίζουν τι συνέπειες μπορεί να έχει η κινητικότητα (πολιτικές, προσωπικές, κοινωνικές)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Αβδελά Έφη, (1995) "Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη βιβλιογραφία", ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ, 22: 173-204.
 2. Κασιμάτη, Κόυλα, (1991), Η Επιλογή του Επαγγέλματος, Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρική Διερεύνηση, στο έρευνα για τα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης, Μελέτη Ι, ΕΚΚΕ, Αθήνα.
 3. Πετράκη, Γεωργία (2009), Εξέλιξη της εργατικής τάξης στην Ελλάδα: Μια στατιστική εικόνα, Τιμητικός Τόμος για Λαμπίρη-Δημάκη, υπό έκδοση, ΕΚΚΕ
 4. Πετράκη, Γεωργία (2002), Από το Χωράφι στο Εργοστάσιο, Η Διαμόρφωση του Βιομηχανικού Προλεταριάτου στο Σύγχρονο Λαύριο, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα.
 5. Πουλαντζάς, Νίκος, (1981), Οι Κοινωνικές Τάξεις στο Σύγχρονο Καπιταλισμό,
 6. Θεμέλιο, Αθήνα
 7. Πετράκη, Γεωργία (2004), «Υποθέσεις εργασίας για τις ταξικές αναδιαρθρώσεις στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία» στο Κονιόρδος/ Μαράτου-Αλιμπράντη/ Παναγιωτοπούλου (επιμ.), Κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα: Εργασία, Οικογένεια, Παρέκκλιση", ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2003 
 8. Πετμεζίδου-Τσουλουβή Μ.,(1992) Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνική Πολιτική, εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα, 1992
 9. Πετράκη Γ.(2001) « Η ταξική ανάλυση ως πολιτικό διακύβευμα» στο ΠΟΛΙΤΗΣ, τ.χ  80, Αθήνα.
 10. Πετράκη Γ. (2000), "Μύθοι και θεωρίες για το "τέλος των τάξεων", Η ΕΠΟΧΗ, 14 Μαίου 2000, στο Αφιέρωμα Οι Κοινωνικές Τάξεις στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:             

Συγγράμματα:

 1. Κασιμάτη, Κ., (2001). Δομές και ροές: το φαινόμενο της κοινωνικής και επαγγελματικής κινητικότητας. Αθήνα: Gutenberg.
 2. Πετμεζίδου-Τσουλουβή, Μ. (1987), Κοινωνικές Τάξεις και Μηχανισμοί Κοινωνικής Αναπαραγωγής, Αθήνα: Εξάντας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Στο σεμινάριο η παρουσία των φοιτητών/φοιτητριών που το επέλεξαν είναι υποχρεωτική και η εξέταση βασίζεται σε εκπόνηση εργασίας και τη προφορική παρουσίασή της. Οι φοιτητές/τριες βαθμολογούνται με βάση τη συμμετοχή τους στο μάθημα, την προφορική παρουσίαση της εργασίας τους και το τελικό περιεχόμενό της που παραδίδεται και βαθμολογείται από τη διδάσκουσα.

Κωδικός Γραμματείας
510457
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται