Διεθνείς οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα

I. Θεσμικός ρόλος των διεθνών οργανισμών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και πρακτικές εφαρμογής του

Ρόλος, αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες του ΟΗΕ και της ΠΟΥ. Ρόλος, αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες του ΔΝΤ της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ. Ρόλος, αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες της ΔΟΕ. Οι παρεμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνική πολιτική. Από το Μπρέτον Γουντς στη Συναίνεση της Ουάσιγκτον και την Διεθνή κρίση χρέους

II. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική

Ιστορική εξέλιξη των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνική πολιτική. Ευρωπαϊκή και Εθνικές Κοινωνικές πολιτικές. Ο θεσμικός ρόλος της Ε.Ε. στην Κοινωνική Πολιτική. Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Οργάνων και των Υπηρεσιών άσκησης της κοινωνικής πολιτικής. Μέθοδοι και Μέσα άσκησης της κοινωνικής πολιτικής στην Ε.Ε. (Συνθήκες, Οδηγίες, Συστάσεις, Ψηφίσματα, Χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων, Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, πρωτοβουλίες, σχέδια δράσης). Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Πρωτοβουλίες και πεδία παρέμβασης της ευρωπαϊκής ένωσης στην κοινωνική πολιτική.

Κωδικός Γραμματείας
510055
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται