Θεσμοί εργατικής συμμετοχής και κοινωνικός διάλογος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της έννοιας της εργατικής συμμετοχής με τις επιμέρους μορφές με τις οποίες ιστορικά συνδέεται και του κοινωνικού διαλόγου με το περιεχόμενο που λαμβάνει στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο ρόλος της συμμετοχής των εργαζομένων στον καπιταλισμό με τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες με τις οποίες αυτή συνδέεται στον διεθνή χώρο και στην Ελλάδα καθώς και οι πρακτικές κοινωνικού διαλόγου, οι όροι που αυτές πραγματώνονται και η συζήτηση για τον ρόλο του διαλόγου ως μέσου επίλυσης των συλλογικών διαφορών σε σύγκριση και με τη θεωρία των κοινωνικών συγκρούσεων.

Κωδικός Γραμματείας
510097
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται