Κοινωνική ιστορία του ελληνικού αγροτικού χώρου

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές και να εμβαθύνουν σε θέματα της κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας και ειδικότερα της οργάνωσης και των θεσμών του ελληνικού αγροτικού χώρου στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν θέματα που αναφέρονται στη θέση του αγροτικού χώρου στην προκαπιταλιστική και καπιταλιστική περίοδο, στην κοινωνική και οικονομική οργάνωση του στην περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, με παραδείγματα τις έγγειες σχέσεις, τον κοινοτισμό και τις μορφές κοινωνικών και παραγωγικών συλλογικοτήτων (Τσελιγκάτο, Πατρυιά, Τσιφλίκι κλπ.), στη θέση και πορεία του χώρου στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, με έμφαση στην εξέλιξη των έγγειων σχέσεων, το ρόλο της αγροτικής οικογένειας  καθώς και στις σύγχρονες συλλογικές μορφές οργάνωσης και παρέμβασης των αγροτών, όπως οι Συνεταιρισμοί και οι Αγροτικοί Σύλλογοι καθώς και το αγροτικό διεκδικητικό και Πολιτικό Κίνημα. Τέλος, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε θέματα κοινωνικής ανασύνθεσης που απορρέουν από τις σύγχρονες εξελίξεις στον ελληνικό αγροτικό και ευρύτερο ύπαιθρο χώρο.

Κωδικός Γραμματείας
510434
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται