Η έννοια της Κοινωνίας

Το σεμινάριο στοχεύει σε μία εις βάθος διερεύνηση των τρόπων εννοιολόγησης της έννοιας της κοινωνίας και της κοινωνικής δομής. Ο στόχος είναι η κριτική ανάλυση κρίσιμων κεντρικών ερωτημάτων.H προσέγγιση είναι πολυπαραδειγματική. Θα συζητηθούν οι βασικοί τύποι εννοιολόγησης στα πλαίσια της κοινωνικής θεωρίας (οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια του συστήματος και στην έννοια της κοινωνικής δομής) αλλά και στα πλαίσια της σύνδεσης βιολογίας/κοινωνίας (η εννοιολόγηση της κοινωνίας από την κοινωνιοβιολογία και την εξελικτική ψυχολογία) και της θεώρησης της ψυχής (ψυχανάλυση στις διάφορες μορφές τη, κοινωνιοθεωρητικές προσεγγίσεις που βασίζονται στο άτομο). Μεταξύ των θεματικών που θα συζητηθουν είναι το ερώτημα των στοιχείων που αποτελούν τη κοινωνία, των επιπέδων που μπορεί να διακριθούν, το τι συγκροτεί τη κοινωνία ή τη κοινωνική δομή ως ενότητα καθώς και το ερώτημα της κοινωνικής αλλαγής (προκαθορισμένη εξελικτική πορεία ως προς στοιχεία απροσδιοριστίας - ο ρόλος της συνειδητής δράσης).

Κωδικός Γραμματείας
510449
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται