Στατιστική Συμπερασματολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες μία βασική, ολοκληρωμένη γνώση για τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα στατιστικής συμπερασματολογίας στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας, δηλαδή τη γενίκευση των δειγματοληπτικών δεδομένων στον υπό διερεύνηση πληθυσμό: Παράμετροι και στατιστικά, μηδενική υπόθεση, κρίσιμη περιοχή, επίπεδο στατιστικής σημασίας, σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, ισχύς ελέγχου, έλεγχος υποθέσεων, η διωνυμική κατανομή, βήματα κατά τους ελέγχους, έλεγχος για το μη τυχαίο, έλεγχοι ενός μόνο δείγματος που ενέχουν μέσους και αναλογίες, Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, η κατανομή t-Student, εκτίμηση σημείου και διαστήματος, μεροληψία και αποτελεσματικότητα, διαστήματα εμπιστοσύνης, προσδιορισμός μεγέθους δείγματος.

Κωδικός Γραμματείας
510142
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται