Εισαγωγή στις ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στη διαδικασία των ποιοτικών κοινωνικών ερευνών και  η απόκτηση γνώσεων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεσή τους. Το μάθημα πραγματεύεται τα κοινά στάδια σχεδιασμού όλων των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών και τις ποιοτικές μεθόδους παραγωγής, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Διευκρινήσεις εννοιών: Μέθοδος/Μέθοδοι/Τεχνικές/Μεθοδολογία
 2. Ταξινόμηση ποιοτικών μεθόδων έρευνας
 3. Προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας
 4. Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: συνέντευξη
 5. Επιλογή πληθυσμού
 6. Κατάταξη, οργάνωση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Λαμπίρη- Δημάκη Ι., (6η έκδοση, 1990) Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, εκδόσεις Σάκκουλα,  
 2. Giddens, A.,(2002) Κοινωνιολογία, κεφ. 20, Αθήνα: ΤΥΠΩΘΗΤΩ
 3. Giddens, A,(2000)  «Ο Θετικισμός και οι επικριτές του», στο Πετμεζίδου, Μ., (επιμ.) Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, σ.161-234, εκδ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 4. Remi Lenoir (1999, 2004) Κοινωνιολογικό αντικείμενο και κοινωνικό πρόβλημα, στο Champagne/Lenoir/Merllie/Pinto, Μύηση στην Κοινωνιολογική Πρακτική, Αθήνα:  Καρδαμίτσας, σ. 77-83
 5. RobsonC. (1993), Ερευνώντας τον Πραγματικό ΚόσμοΤΥΠΩΘΗΤΩ , Αθήνα: 
 6.  Πετράκη, Γεωργία (2002), Από το Χωράφι στο Εργοστάσιο, Η Διαμόρφωση του Βιομηχανικού Προλεταριάτου στο Σύγχρονο Λαύριο, ΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα.
 7. Πετράκη, Γ., (1999) «Η χρήση της βιογραφίας στη μελέτη μιας ‘‘εν τω γενέσθαι’’ διαδικασίας: Πώς οι χωρικοί γίνονται βιομηχανικοί εργάτες» Εισήγηση στην ημερίδα «Προσεγγίζοντας την Προφορική Ιστορία στην Ελλάδα σήμερα», ΕΚΚΕ, 29 Ιανουαρίου 1999 (αδημοσίευτη εργασία).
 8. Σαββάκης Μάνος, «Η Βιογραφική Έρευνα ως Εναλλακτικό Ερευνητικό Εγχείρημα και ως Μεθοδολογικό Διάβημα: Πλεονεκτήματα και Όρια», Δοκιμές τχ 11-12, 2003, σ. 65-87
 9. Τσιώλης, Γ., 2006. Ιστορίες ζωής και βιογραφικές αφηγήσεις: Η βιογραφική προσέγγιση στην κοινωνιολογική έρευνα. Αθήνα: Κριτική
 10. Θανοπούλου Μ., Πετρονώτη Δ., (1987) «Βιογραφική Προσέγγιση: Μια Άλλη Πρόταση για τη θεώρηση της Ανθρώπινης Εμπειρίας» Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 64(1987) σ..20-42.
 11. Ken Plummer, (1983, 2000) Τεκμήρια Ζωής: Εισαγωγή στα Προβλήματα και τη Βιβλιογραφία μιας Ανθρωπιστικής ΜεθόδουΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα.
 12. Jean Copans (1998, 2004) H Επιτόπια Εθνολογική ΈρευναΤΥΠΩΘΗΤΩ, Αθήνα.
 13. Φίλιας, Β., (επιμ.) (1996) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών, Gutenberg, Αθήνα
 14. Ιωσιφίδης, Θ., (2003), Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αθήνα: Κριτική
 15. Ιωσιφίδης, Θ., Σπυριδάκης, Μ., (επιμ) (2006), Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα, Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις και Ανάλυση Δεδομένων, Αθήνα: Κριτική

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Συγγράμματα:

 1. MasonJ., 2003. Η Διεξαγωγή της Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 2. Λαμπίρη- Δημάκη Ι., (7η έκδοση, 1990) Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, εκδόσεις Σάκκουλα.

Σημειώσεις:  ΟΧΙ

Φάκελος: OXI

Παρατηρήσεις:

Η παρακολούθηση του μαθήματος διευκολύνεται αν οι φοιτητές συνδυάσουν το μάθημα με το 510014-Εισαγωγή στη θεωρία και τις μεθόδους των κοινωνικών ερευνών.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

 • Διευκρινήσεις εννοιών: Μέθοδος/Μέθοδοι/Τεχνικές/Μεθοδολογία
 • Tαξινόμηση ποιοτικών μεθόδων έρευνας
 • Προγραμματισμός και σχεδιασμός της ποιοτικής έρευνας
 • Παραγωγή ποιοτικών δεδομένων: συνέντευξη
 • Επιλογή πληθυσμού
 • Κατάταξη, οργάνωση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: 

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται  γραπτά

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510176
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται