Κοινωνικός αποκλεισμός και κοινωνικά δικαιώματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με τις έννοιες και την προβληματική του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ως εισαγωγικό μάθημα, μελετούμε τις διαφορετικές διαστάσεις του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού που χαρακτηρίζει την ελληνική και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η προετοιμασία για την επιστημονική προσέγγιση και την άμεση και χωρίς στερεότυπα αντιμετώπιση των προβλημάτων που θίγουν τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Οι έννοιες της κοινωνικής ένταξης και της ενσωμάτωσης συμπληρώνουν τη μελέτη του αποκλεισμού καθώς βρίσκονται στον εννοιολογικό αντίπολο. Μία από τις διαστάσεις του αποκλεισμού είναι η αδυναμία πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα. Σχέση και σύνδεση του αποκλεισμού με τα ανθρώπινα δικαιώματα εν γένη και τα κοινωνικά ειδικότερα. Το μάθημα πραγματεύεται την εξέταση των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (εργασιακές σχέσεις, κοινωνική ασφάλεια, ισότητα ευκαιριών, μετανάστευση, υγεία και στέγαση).

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510178
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται