Εργασία, απασχόληση και Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση της σημασίας της εργασίας και της απασχόλησης στην κοινωνική προστασία και ευημερία. Η εργασία και η απασχόληση ως ανάγκη επιβίωσης, τρόπος ζωής, ως απόρροια συνηθειών και αντιλήψεων για την κοινωνική ανάπτυξη, αποτελούν το κύριο μέρος της θεωρητικής, μεθοδολογικής και ερευνητικής αντίληψης του μαθήματος. Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει τις κύριες προσεγγίσεις στην ανάλυση της εργασίας και της απασχόλησης και τις διασυνδέσεις τους με την κοινωνική πολιτική. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει την προσοχή στη μεθοδολογία της εργασίας και της απασχόλησης, στις μεθόδους και στους τρόπους έρευνας και αξιολόγησης των επιπτώσεων στην κοινωνική ευημερία. Η τρίτη ενότητα αφορά τη μελέτη περιπτώσεων επαγγελματικών ομάδων όπως είναι αυτή των οικιακών εργατριών, και τη σημασία που έχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής.

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510179
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται