Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Πολιτική

Το μάθημα αυτό, το οποίο θα διεξαχθεί υπό τη μορφή του σεμιναρίου, έχει ως αντικείμενο τη μισθωτή σχέση και ειδικότερα την έννοια του μισθού της εργασίας. Έχοντας ως αφετηριακή παραδοχή τη «διάλυση» της τυπικής μισθωτής σχέσης και, ταυτόχρονα, την αυξανόμενη διεύρυνση των λεγόμενων «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης αλλά και των αδήλωτων μορφών εργασίας, εξελίξεις που είναι τυπικά γνωρίσματα την εποχή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, το ερευνητικό ενδιαφέρον θα στραφεί στην εξέταση της ίδιας της έννοιας της μισθωτής σχέσης, όπως αυτή έχει διατυπωθεί στη μαρξική κριτική της πολιτικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί τόσο στο πρώιμο – «Παρισινά Χειρόγραφα» (1844) – όσο και στο έργο της ωριμότητας – «Κεφάλαιο» - του Καρλ Μαρξ. Στα κείμενα αυτά, η έννοια της μισθωτής σχέσης αλλά και του μισθού της εργασίας παριστάνεται κατά τη μορφή της εμφάνισής της ως σχέση ανταλλαγής μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, μία μορφή ωστόσο που «κρύβει» και ταυτόχρονα προϋποθέτει τον συστατικό για τις καπιταλιστικές κοινωνίες «χωρισμό» της εργασίας ως υποκειμένου παραγωγής των οικονομικών αξιών από το προϊόν της, δηλαδή από τις ίδιες τις οικονομικές αξίες.

Κωδικός Γραμματείας
510436
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται