Περιθωριοποίηση και Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της σημασίας της μελέτης του κοινωνικού περιθωρίου στην ιστορία και ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής και στη θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση της διαδικασίας της περιθωριοποίησης. Η κοινωνική προστασία ομάδων του πληθυσμού, και πώς διαμορφώνονται διαφορετικές μορφές επιβίωσης, αλληλεγγύης, συνήθειες και προσδοκίες είναι το θέμα της πρώτης ενότητας του μαθήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μελέτες της Σχολής του Σικάγο και πώς η ένταξη οδηγεί στην περιθωριακότητα. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει την προσοχή της στη μελέτη περιθωριοποίησης, τους μεθοδολογικούς προβληματισμούς και στις μεθόδους έρευνας που ακολούθησαν διαφορετικές σχολές προσέγγισης του φαινομένου. Ποιος είναι ο ρόλος των ειδικών στην ταξινόμηση και αξιολόγηση του κοινωνικού περιθωρίου, ποια μέσα χρησιμοποιούν για τη νομιμοποίηση όρων και πολιτικών και πώς αναπαράγεται η περιθωριοποίηση είναι μερικά από τα κεντρικά ερωτήματα. Η τρίτη ενότητα απασχολείται με τρεις μελέτες περίπτωσης: τους επαίτες, τους έγκλειστους σε άσυλα και το οικιακό υπηρετικό προσωπικό.

Κωδικός Γραμματείας
510437
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται