Ιστορία της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα

Το σεμινάριο παρακολουθεί τη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα από τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες έως την εποχή του Μεσοπολέμου. Εξετάζει το πως συγκροτείται το κοινωνικό ζήτημα της φτώχειας αμέσως μετά την Ανεξαρτησία, πως η ελληνική κοινωνία αντιμετώπισε τους φτωχούς της κατά τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες και πως η επιδημία της χολέρας του 1854 υπήρξε καταλυτική για την ανάδειξη του ζητήματος της φτώχειας σε κοινωνικό ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Εξετάζει ακόμη, πως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η φιλανθρωπική κίνηση αναλαμβάνει την διαχείρηση της φτώχειας, το λόγο που διατυπώνει για τη φτώχεια και πως επιδίδεται στην πρόνοια και ηθικοποίηση των φτωχών παιδιών και των φτωχών γυναικών. Εξετάζει επίσης, το πως τίθεται το ζήτημα της μισθωτής εργασίας τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, πως οργανώνεται το εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, το πρώτο πλέγμα μέτρων εργατικής πολιτικής, πως τίθεται το ζήτημα της δημόσιας υγείας και πως αναδύονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις. Εξετάζει τέλος, τη γέννηση μιας φεμινιστικής συνείδησης τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα καθώς επίσης και την εμφάνιση του μεσοπολεμικού φεμινισμού.

Κωδικός Γραμματείας
510440
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται