Εισαγωγή στη θεωρία και τις μεθόδους των κοινωνικών ερευνών

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη διαδικασία των κοινωνικών ερευνών μεγάλης έκτασης (social surveys) και η απόκτηση γνώσεων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεσή τους. Το μάθημα πραγματεύεται τη διατύπωση του προβλήματος της έρευνας, το σχεδιασμό των κοινωνικών ερευνών μεγάλης έκτασης, τα ζητήματα της μέτρησης στις κοινωνικές έρευνες, τις μεθόδους συλλογής των δεδομένων, την επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία τους, τις μεθόδους των κλιμάκων μετρήσεως στάσεων, την κατασκευή και αξιολόγησή τους.

ΝΠΣ εισακτέοι/ες 2017 και μετά

Κωδικός Γραμματείας
510195
Κατηγορία
Υποχρεωτικό
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται