Μαρξιστική Θεωρία

Στο μάθημα αυτό θα  εξετάσουμε την ερμηνεία βασικών μαρξικών εννοιών (τρόπος παραγωγής, κοινωνικές σχέσεις, παραγωγικές δυνάμεις, βάση εποικοδόμημα κλπ) μέσα από την προσέγγιση της Μαρξιστικής θεωρίας. Ειδικότερα θα εξεταστούν οι σχέσεις βάσεις και εποικοδομήματος, παραγωγικών σχέσεων και παραγωγικών δυνάμεων, η έννοια της ταξικής πάλης, του τρόπου παραγωγής και του κοινωνικού σχηματισμού. Επίσης θα γίνει προσέγγιση του κρατικού φαινομένου καθώς και των εννοιών της πολιτικής συγκυρίας και των ταξικών συμμαχιών.

Κωδικός Γραμματείας
510219
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται