Θεωρία του Κράτους

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να έρθει σε πρώτη επαφή ο φοιτητής με τις έννοιες της εξουσίας, της πολιτικής σκέψης, της πολιτικής φιλοσοφίας και του πολιτικού συστήματος. Ειδικότερα στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναδειχθούν ζητήματα όπως η ανάλυση της έννοιας του Πολιτικού στοιχείου, ο ορισμός της Εξουσίας και οι θεωρίες περί Κράτους. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε τις οικονομικές, τις πολιτικές και της ιδεολογικές λειτουργίες του Κράτους. Από εκεί και πέρα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη διάκριση των εξουσιών, στη δημιουργία του κομματικού φαινομένου και στις διάφορες μορφές πολιτικών κομμάτων. Τέλος θα υπάρξει μια αναφορά στο ζήτημα των Υπερεθνικών Οργανισμών και στη σχέση Πολιτικού στοιχείου και Παγκοσμιοποίησης.

Κωδικός Γραμματείας
510468
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται