Υποτροφία ΕΛΙΔΕΚ - Υ/Δ

Ο Υ/Δ κ. Ι. Βλασσόπουλος που εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τμήμα με επιβλέπουσα την καθ. Δ. Παπαδοπούλου έλαβε υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Δράσης: «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες» (Α.Π. 9242/07.02.19) από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και για διάρκεια 35 μηνών. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής του είναι "Οι Διαδικασίες Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Προσφυγικών Πληθυσμών στην Ελλάδα τον 21ο Αιώνα. Ο λόγος των φορέων και των προσφύγων".