Πιστοποίηση

Η Επιτροπή ΟΜΕΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αποτελείται από τα εξής μέλη:

 • Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου (Πρόεδρο του Τμήματος)
 • Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου (Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής)
 • Καθηγητή Χρίστο Παπαθεοδώρου (Διευθυντή του ΠΜΣ)
 • Αναπ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Δημουλά
 • Αναπ. Καθηγήτρια Ελένη Πρόκου
 • Αναπ. Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (Αναπληρώτρια Πρόεδρο και διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων)

Δείτε εδώ την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που  διενεργήθηκε το 2014 και εδώ την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης που διενήργησε το Τμήμα το 2018. Ακολουθούν:

 • Περιγράμματα μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (Β5)
 • Στοχοθεσία του Τμήματος (ακ. έτος 2020-2021) (Β6)
 • Ανάλυση ερωτηματολογίων (οι απόψεις των φοιτητών/τριών) (Β7)
 • Δεδομένα ποιότητας για το Τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (Β9)

  • Ταυτότητα του Τμήματος 2018-2019 (Β9.1.1)

  • Γενικά στοιχεία 2018-2019 (Β9.1.2)

  • Ταυτότητα του Τμήματος 2017-2018 (Β9.2.1)

  • Γενικά στοιχεία 2017-2018 (Β9.2.2)

  • Ταυτότητα του Τμήματος 2016-2017 (Β9.3.1)

  • Γενικά στοιχεία 2016-2017 (Β9.3.2)

  • Ταυτότητα του Τμήματος 2015-2016 (Β9.4.1)

  • Γενικά στοιχεία 2015-2016 (Β9.4.2)

 • Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (Β10)

  • Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος (Β10.1)

  • Παρουσίαση των Εργαστηρίων του Τμήματος (Β10.2)

  • Επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος (Β10.3)

  • Άλλα τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος. Νέοι ερευνητές και μεταδιδακτορική έρευνα (Β10.4)

  • Διοργάνωση σημαντικών επιστημονικών εκδηλώσεων με διεθνή διάσταση (Β10.5)

  • Παράρτημα διπλώματος (Β10.6)

  • Επιτομή στοιχείων του Τμήματος (Β10.7)