Εκλογή Διευθύντριας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Ιανουαρίου 2020 έλαβε χώρα η εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας του νέου Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Μαρία Συμεωνάκη εκλέχθηκε διευθύντρια του Εργαστηρίου με τριετή θητεία.