Αξιολογήσεις

Η Επιτροπή ΟΜΕΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου (Πρόεδρο του Τμήματος)
  • Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου (Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής)
  • Καθηγητή Χρίστο Παπαθεοδώρου (Διευθυντή του ΠΜΣ)
  • Αναπ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Δημουλά
  • Αναπ. Καθηγήτρια Ελένη Πρόκου
  • Αναπ. Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (Αναπληρώτρια Πρόεδρο και διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων)

Δείτε εδώ την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που  διενεργήθηκε το 2014 και εδώ την Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος για το 2018. Ακολουθούν: