Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (13/1/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση της Τμηματικής Συνέλευσης στις 20-01-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Προκήρυξη νέας θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής από κατανομή θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
 2. Έγκριση πίνακα επιτυχόντων με Μετεγγραφή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
 3. Διερευνητική πρόταση για συνδιοργάνωση ΠΜΣ «Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνικές Υπηρεσίες» (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.ΔΑ - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο)
 4. Υιοθέτηση βιομετρικών μεθόδων και ετεροαναφορών
 5. Θέματα μελών ΔΕΠ
  1. Ορισμός Τμηματικών Συντονιστών για το Πρόγραμμα Erasmus+ εντός και εκτός Ευρώπης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
  2. Αίτημα για αναπροσαρμογή προγράμματος εκπαιδευτικής άδειας, Καθ. Γεωργία Πετράκη
 6. Φοιτητικά – Θέματα ΠΠΣ
  1. Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 7. Θέματα ΠΜΣ
  1. Παράταση κατάθεσης διπλωματικών εργασιών ΠΜΣ λόγω πανδημίας
  2. Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
  3. Αίτημα της μεταπτυχιακής φοιτήτριας, Ευαγγελίας Μπερετζίκη (ΑΜ 5119Μ010)  για παράταση τριών μηνών στην κατάθεση της διπλωματικής εργασίας
  4. Αίτημα της μεταπτυχιακής φοιτήτριας, Ευαγγελίας Μυταρά (ΑΜ 5120Μ012) για προφορική εξέταση λόγω οπτικής αναπηρίας
 8. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  1. Σύσταση επταμελούς για την υποστήριξη της διατριβής του υποψηφίας διδακτόρισσας κυρίας Αλεξίας Καπραβέλου
  2. Αιτήσεις νέων διδακτόρων 
 9. Θέματα μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
 10. Ενημερώσεις
 11. Θέματα Γραμματείας
  1. Διαχείριση συνοδευτικών φακέλων υποψηφιοτήτων παλαιότερων εξελίξεων (προ ΑΠΕΛΛΑ)