Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (26/2/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται στις 26-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, να παρεβρεθούν στη Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Κανονισμός Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
 2. Συγκρότηση Επιτροπών 
  • Ανασυγκρότηση Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών
  • Συγκρότηση Επιτροπών ΑΠΕΛΛΑ
  • Συγκρότηση Επιτροπής Εξετάσεων
  • Ορισμός Συμβούλων Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
 3. Στρατηγική του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για βιομετρικές μεθόδους και ετεροαναφορές 
 4. Βελτίωση Ιστοσελίδας του Τμήματος (+διορθώσεις)
 5. Πρόταση συνδιοργάνωσης συνεδρίου (Δεκέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη) με Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ
 6. Call for papers for the international workshop on “Modern technologies, political philosophy, social, political and economic rights”.
 7. Πρακτική Άσκηση
  • Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (φθινοπωρινή περίοδος) α.ε. 2019-2020
 8. Φοιτητικά – Θέματα ΠΠΣ
  • Έγκριση Προγράμματος Διδασκαλίας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
  •  Αίτημα της φοιτήτριας Παπαχρήστου Μαρίας (ΑΜ 51180171) για αναγνώριση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Στατιστική»
 9. Θέματα ΠΜΣ
  • Έγκριση Προγράμματος Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
  • Αίτημα της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αναστασίας Κατσικογιάννη (ΑΜ 5119 Μ018) για παράταση Γ’ εξαμήνου λόγω τοκετού
 10. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  • Αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας διδακτόρισσας κυρίας Αλεξίας ΚαπραβέλουΑνασυγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Υποστήριξης Διδακτορικού
  • Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Υποστήριξης Διδακτορικού της υποψήφιας διδακτόρισσας κας Εύας Τσουπαροπούλου (ΑΜ 5113Δ006)
  • Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας
  • Αιτήσεις για εκπόνηση  μεταδιδακτορικής έρευνας
 11. Θέματα μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ
 12. Ενημερώσεις
 13. Θέματα Γραμματείας