Έκδοση Βιβλίου με τίτλο: "Migrants, Refugees and Asylum Seekers’ Integration in European Labour Markets" -A Comparative Approach on Legal Barriers and Enablers

Μόλις εκδόθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SIRIUS- «Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets» το βιβλίο με τίτλο: "Migrants, Refugees and Asylum Seekers’ Integration in European Labour Markets" -A Comparative Approach on Legal Barriers and Enablers . Στον τόμο υπάρχει και το κεφάλαιο που αφορά στην Ελλάδα: "Between Reception, Legal Stay and Integration in a Changing Migration Landscape in Greece " των: Χρήστου Μπάγκαβου Νίκου Κουραχάνη, Κωνσταντίνας Λαγουδάκου και Κατερίνας Χατζηγιαννάκου. Διατίθεται εδώ δωρεάν https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-67284-3.