ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, ότι η προθεσμία για τις δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου παρατείνεται μέχρι ΚΑΙ την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 (ώρα 23:59).